Radostina Doganova

Radostina Doganova

Plnokrvná osobnosť maliarky Radostiny Doganovej, dve krajiny jej života Bulharsko a Slovensko, ich prírodné danosti, národné kultúry a balkánsky temperament, hľadanie a formulovanie vlastnej identity a spoločenského ukotvenia, popri tom vnútorne hlasné prežívanie udalostí osobného života a autenticita v prejave sú faktory, od ktorých sa všetko v jej tvorbe odvíja. Faktory vedúce k pochopeniu jej obrazov, k pochopeniu bohatej obsahovosti vyživujúcej abstraktnú tvorbu, krajinomaľbu i figurálnu líniu. Tvorbu vždy čistú a pravdivú.

Maliarska tvorba Radostiny Doganovej svojou bezprostrednosťou predstavuje nepretržitý seizmografický zápis emócií, ich erupcií, vrenia, stíšenia a prechodných fáz premýšľania i riešenia situácií. Nepopisný zápis jej životnej a tvorivej cesty. Každý úsek má – podobne ako Vltava Bedřicha Smetanu – inú energiu a energii zodpovedajúci rukopis. Počnúc sústredenou plošnou drobnokresbou, či kľudom monochromatických štruktúr, pokračujúc doširoka rozprestretou meditatívnou krajino(maľbo)u a v závere vrcholiac dramatickou, pastóznou a rôznofarebnou kompozíciou hladiny dravej rieky.

Rôzne polohy vizuálneho zobrazovania môžu budiť zdanie, že rukopis Radostiny Doganovej je neustálený, že maľuje rozporuplne a každú chvíľu inak. S odstupom rokov a získaným nadhľadom nad jej tvorbou, je však zjavné, že sa skôr jedná o živý a v mnohom živelný, nepretržite rotujúci vír, raz väčšieho, inokedy menšieho priemeru, v ktorom sa s miernymi modifikáciami a posunmi, postupne a v rôznom poradí objavujú všetky žánrové, štýlové a koloristické podoby jej maliarskeho prejavu. Závisí od vnútorného nastavenia. Ak k plátnu pristupuje s vopred premyslenou predstavou, pripraví si kompozíciu a priestorový rozvrh daného formátu, potom sa sústredí na vnútorný plán, na jeho modeláciu, na detail. Ak naopak jej intuíciu vedie pretlak emócií, vtedy maľuje s odstupu, aby mohla slobodne akčným gestom, prstami či špachtľou rozliať tvorivú energiu nezviazane po celom formáte i mimo neho. Niekedy zase potrebuje vnímať proces maľby z blízka, postupovať koncentrovane a koncentricky (v kruhových formátoch) vytvárať plošné alebo reliéfne priestorové štruktúry. Jednu myšlienku či pocit rozvíja v malých sériách, maľuje pokiaľ cíti problém, ktorý chce vypovedať a pokiaľ sa jej darí zámer stvárniť tak, ako si ho predstavuje.

Aj keď farbu spomínam až teraz, je práve ona ten najdôležitejší, zjavne geneticky podmienený výrazový, pocitový a komunikačný prvok Radostininho maliarskeho prejavu. Jej paleta sa podobne ako mimikry chobotnice mení s charakterom a expresívnosťou zobrazovanej témy. Pohybuje sa obojsmerne na stupnici od výrazných teplých, silných a kontrastných, ku studeným a priestorovým tónom.

Tvorivá kinetika Radostiny Doganovej ju priebežne privádza ku skúmaniu nových prístupov a možností vizuálneho stvárnenia. Najnovšie k časozbernej interakcii s vlastnou pamäťou obrazu a procesom jeho vzniku. Formou postupného vrstvenia farebnej hmoty a štruktúry vytvárajúcej hry s jej pohybom pod vplyvom gravitácie v priebehu schnutia.

Dimenziu času a spomienku na transcendentálnu silu starých pravoslávnych byzantských ikon, poznamenaných dotykom prstov množstva veriacich, vyjadruje variantmi s plátkovým zlatom. Obrazy majú viac vrstiev, významov a dokonca i farebnosť sa umiestnením a dopadajúcim svetlom mení.

Obsahovo i formálne nové sú v jej tvorbe aj dve ireálne krajiny, s imaginárnym prepojením výrazných znakov jej dvoch vlastí – mora a končiarov hôr. Kruhová kompozícia je stvárnená dramaticky a „bez zvuku“, z nadhľadu tichého letu v sne nad krajinou.

Do tretice  – v čase obmedzenia pohybu a osobnej izolácie Radostina vytvorila sériu kruhových objektov s motívom významovo viacznačnej orchidey, okrem iného i erotickej konotácie, „vykreslenej“  miniatúrnymi priestorovými štruktúrami zo zaschnutej hmoty farby – farbou i tvarom pripomínajúcimi na plechu pekne poporiadku usporiadané cukrárenské šľahačkové drobnosti. Teda už predtým uplatnený, mierne modifikovaný tvorivý a mentálne ukľudňujúci proces, teraz však svojím charakterom kopírujúci aj stíšenú a nehybnú situáciu v celej spoločnosti.

Radostina Doganova svoje diela vystavuje, keď má pocit, že práve vypovedala a vymaľovala jednu, niečím špecifickú kapitolu. Jej charakter a tónina sa vždy premieta aj v názve výstavy – Premeny, Hľadanie identity, Iná Radosť, Dolce vita a aktuálne Felicitas. Vyjadruje pocit šťastia z práce, z možnosti slobodne tvoriť a šíriť pozitívnu náladu, vyjadruje RADOSTINU ako ju poznáme.

Xénia Lettrichová
(Kurátorský text k výstave Felicitas v Bratislave, 2021)

Vybrané diela

Výstava

Životopis / CV

Narodená 15. 8. 1975, Dobrič, Bulharsko.
1989 – 1994 Stredná škola výtvarných umení „Tzanko Lavrenov“, Plovdiv, Bulharsko
1994 – 1996 Akadémia výtvarných umení, Sofia, Bulharsko
1996 – 2001 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Slovakia
V roku 2010 na VŠVU ukončila doktorandské štúdium (Doctor of Arts)

Samostatné výstavy:

2021 – 2022 – MY, ĽUDIA MORA, Station Contemporary Art Gallery, Bratislava

2021 – FELICITAS, Galéria Umelka, Bratislava

2019 – PAMÄŤ OBRAZU, Galéria GUBA, Bratislava

2019 – DOLCE VITA, Caléria Kontrast, Sofia, Bulharsko
2019 – V HĽADANÍ IDENTITY / AUF DER SUCHE NACH IDENTITAT, Haus Wittgenstein, Viedeň, Rakusko
2018 – V HĽADANÍ IDENTITY, Bulharské veľvyslanectvo, Bratislava, Slovensko
2018 – FACE TO FACE, výstava so Stanislavou Stoyanovou, A Cube Contemporary Gallery, Sofia, Bulharsko
2017 – DÉBOUTONNER LE CORPS, Francuzský kultúrny inštitut, Bratislava, Slovensko
2017 – INA RADOST, Pálffyho Palác, Bratislava, Slovensko
2015 – FEMALE, Galéria Fines, Sofia, Bulharsko
2015 – MOJA RIEKA, Môj Dunaj, výstava počas seminára Medzinárodnej komisie na ochranu Dunaja, Chorvátsky štátny archív, Záhreb, Chorvátsko
2015 – KUNSTSALON Aleksandra Zeddies, Ľubľana, Slovinsko
2014 – VÝSTAVA 1+1 s Xéniou Bergerovou, Galéria mesta Varna
2014 – VÝSTAVA 1+1, Galéria Zväzu bulharských výtvarníkov, Sofia, Bulharsko
2013 – PREMENY, Galéria SPP, Bratislava, Slovensko
2012 – KUNSTSALON, Aleksandra Zeddies, Münsing/Mnichov, Nemecko
2011 – REFLEXIE, Galéria mesta Dobrič, Bulharsko
2010 – EXPANZIA, Walter Gallery, Bornheim – Waldorf, Germany
2010 – NUANCE, Bulharský kultúrny inštitút, Bratislava, Slovensko
2008 – PAINTING, Galéria GUBA, Bratislava, Slovakia
2007 – NOVÉ OBRAZY, Galéria Ottoglassbau, Hainburg a/D., Rakusko
2006 – MAĽBA, Bulharský kultúrny inštitút, Berlín, Nemecko
2006 – RADOST INA, SPP Galéria, Bratislava, Slovakia
1997 – KRESBY, Múzeum Nitra, Slovakia
1995 – KRESBY a MAĽBY, Galéria mesta, Balchik, Bulgaria

Kolektívne výstavy:

2019 – LIPSTICK ON THE GLASS, Częstochowa, Poľsko
2018 – FACE TO FACE, A Cube Contemporary Gallery, Sofia, Bulharsko
2018 – 10. MEDŽINÁRODNÉ BIENALE MINIATURY, Częstochowa, Poľsko
2018 – MALIARSKÉ SYMPOZIUM, Hradek, Plzeň, Česka republika
2017 – FRAGMENTIERTE ERZAHLUNGEN, SOFIA – BERLIN, Galéria Spolku Berlínskych výtvarníkov, Berlín, Nemecko
2019 – 2015 – Medzinárodné sympózium maľby a sochárstva, Samokov, Bulharsko
2015 – INTERNATIONAL ARTIST RESIDENCY, Sarecha, Jodhpur, India
2015 – KERAMICKÉ SYMPÓZIUM, Nova Gorica, Slovinsko
2015 – HEIMAT AN DER KREUZUNG, Haus Wittgenstein, Viedeň, Rakusko
2014 – DIPLOMATIC ART, Medzinárodný projekt súčasného umenia, Timisoara, Rumunsko
2013 – DIALÓG, Maďarský kultúrny inštitút a Bulharský kultúrny inštitút, Bratislava
2012 – VÝSTAVA TAK BLÍZO, TAK ĎALEKO…, National Palace of Culture, Sofia, Bulharsko
2010 – ČO SA ZMENILO PO 25 ROKOV?, Galéria mesta,  Dobrič, Bulharsko
2010 – ATELIÉR MAĽBY, Dom umenia, Bratislava, Slovensko
2009 –1. BIENÁLE SÚČASNÉHO UMENIA, Galéria Danubiana, Bratislava
2001 – ATELIÉR MAĽBY, Galéria Marat, Bratislava, Slovensko
2001 – MAĽBA A SKLO, Kaštieľ Mojmírovce, Slovensko
1999 – MAĽBA, Galéria Médium, Bratislava; Mestská galéria v Dolnom Kubíne, Nitre, Slovensko
1996 – ATELIÉR 13, Galéria Ministerstva kultúry, Sofia, Bulharsko