Peter Kollár

Peter Kollár (*1977, Košice) sa venuje grafike, najmä rozvíjaniu možností linorytu, vychádzajúc z princípu odtlačku matrice, farebnej sútlače až po experimentálne podoby presahujúce k objektu.
Hlavnou líniou autorovho záujmu je fascinácia prírodným a urbánnym prostredím obklopujúcim človeka a ich vzájomné prerastanie, vrstvenie, resp. konflikt. Témy sú spracovávané v rozsiahlejších, motivicky a štrukturálne navzájom súvisiacich cykloch, pri ktorých autor využíva nenápadnú symboliku obyčajných vecí. Nenásilne pritom priznáva prvkom známeho sveta mohutnosť univerzálnych fenoménov. Obrazy charakterizuje precízny postup odkrývania línií a plôch, ktorý vyvažuje takmer impresionistická uvoľnenosť gesta, prekračovanie hraníc medzi videným a mysleným, fyzickým a psychickým. Ústredným motívom posledných cyklov je ľudská postava, ktorá sa, prepojená z vonkajším prostredím a ponorená do seba, stáva opäť súčasťou celku.

Vybrané diela

Výstava

Životopis / CV

Štúdium
1995 – 2001 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Ateliér knižnej grafiky a ilustrácie, prof. Dušan Kállay

Samostatné výstavy
2022 „Prenos“ Mestská galéria v Piešťanoch
2021 „Skrzeklestí“ Galerie Jan Čejka v Prahe
2019 „Immersion“ Galerie Korek, Valtice

Výber zo spoločných výstav
2022 Generace 201522-202103 Galerie Hollar, Praha
2021 Postava/Postavy KC Průhon
2022 JIŽNÍ ČECHY očima členů Hollaru  – Husitské muzeum v Táboře – Galerie Stará radnice
2022 V bělosti sněhu – Slama,Samek,Sýkora, Hraba, Křen,Kollár, Piekar – Horácká galerie v Novém městě na Moravě
2021 XXVII Festival komorní grafiky – Galerie Hollar, Praha
2021 Mezinarodní sympozium linorytu, Galerie Klatovy/Klenová