Pavol Truben

Vo svojej tvorbe Pavol Truben spracováva aktuálne spoločenské témy. Častokrát ich s iróniou pomenováva a analyzuje. Pohybuje sa na rozhraní voľného umenia a dizajnu a pracuje v širokom spektre výrazových prostriedkov od kresby a grafiky po sochu a svetelnú inštaláciu. V roku 2017 ukončil doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre grafiky a iných médií. Počas štúdia absolvoval zahraničnú stáž na École Estienne v Paríži. Za svoju tvorbu získal niekoľko ocenení. Tým posledným bola cena nadácie NOVUM v roku 2021. Vystavuje od roku 2006, pričom má za sebou viac ako 30 skupinových výstav na Slovensku aj v zahraničí (napr. Plzeň, Katowice, Štokholm, Rím, Viedeň, Tokio, Vilnius, Budapešť) a 6 samostatných výstav na Slovensku, v Rakúsku a Maďarsku. Externe vyučuje na VŠVU v Bratislave, kde vedie predmet Marketing pre výtvarníkov.

Vybrané diela

Výstava

Životopis / CV