Veliko Marinchevski

Veliko Marinchevski (1979, Bulharsko) absolvoval štúdium grafiky na Národnej Akadémii výtvarných umení v Sofii, absolvoval tvorivé umelecké pobyty vo Viedni (2007), v Paríži (2008), v Tokiu (2008) a v Číne (2009 a 2012).
Získal viac ako desať ocenení za grafiku v Bulharsku, Poľsku, Rakúsku, Kanade, či Belgicku. Mal samostatné výstavy v Bulharsku, Srbsku, Rakúsku, Japonsku, USA, zúčastnil sa na svetových umeleckých fórach.
Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach Múzea umenia v Sakime (Japonsko), v Čínskom grafickom múzeu, v Múzeu Plantin – Moretus, v Antverpách, v Čínskom národnom múzeu, v Galérii v Lodži, v Poľsku; v Národnej galérii v Bulharsku a i.

Vybrané diela

Výstava

Životopis / CV