Rastislav Sedlačík

rasto-portret2

Rastislav Sedlačík (1980) študoval na VŠVU v Bratislave, doktorandské štúdium absolvoval v roku 2011 (školiteľ I. Csudai). Jeho tvorba, ktorej základom je maľba, smeruje do rozšíreného poľa: obrazy vystupujú v pozícii objektov, vstupujú do nej nielen performatívne a časozberné prvky.

Zároveň ju autor prezentuje komplexnejšími modelmi – ako inštaláciu či prostredie prezentácie. Ústredným motívom jeho diel sú nuansy mestskej krajiny, sídlisk, no i prelínanie urbánneho prostredia s prírodnou krajinou v tzv. perifériách, zároveň vzájomný vzťah medzi architektúrou a maľbou. V roku 2010 absolvoval rezidenčný pobyt v rámci Jeune Creation Europeenne, Biennale of Contemporary Art, City of Montrouge v Paríži. V rokoch 2011 – 2015 externe pedagogicky pôsobil na VŠVU. V roku 2018 realizoval výstavy: ObydliSKá & zóny mesta, Magna gallery, Piešťany, MestSKá krajina lab., Galéria Čin-Čin, Bratislava (kurátor Noro Lacko), v roku 2017 vystavoval výstave Co je současný obraz?, KGVU Zlín, CZ. Autor žije a tvorí v Bratislave, pracuje na Oddelení produkcie projektov a výstav v SNG.

(Mira Sikorová-Putišová, In: Jazdec 3. Leto 2018 / Ročník IX)

Vybrané diela

Výstava

Životopis / CV

Narodený 29. 4. 1980 v Čadci

Štúdium

2007 — 2011 Doktorandské štúdium, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, v študijnom programe výtvarné umenie, školiteľ prof. I. Csudai, akad. mal., ukončené titulom ArtD.
2002 — 2004 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, katedra Maľby a iných médií, 4. Ateliér, prof. Ivan Csudai, akad. mal.
2002 Exchange student residence: University of Houston-Clear Lake, USA prof. Nick J. de Vries, prof. Sandria Hu
1998 — 2002 štúdium na VŠVU v Bratislave, katedra Úžitkového umenia, ateliér keramiky — doc. Ivica Vydrová, akad. soch.
1994 — 1998 Stredná škola úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch odbor: výtvarné spracovanie keramiky a porcelánu

Samostatné výstavy

2019 RS 18192020, Mestská Galéria v Rimavskej Sobote, SK
2018 ObydliSKá & zóny mesta, Magna gallery, Piešťany, SK
2018 MestSKá krajina lab. Galéria Čin—Čin, Bratislava, SK
2018 Letný výber, (hosťky Lea & Nina) Art Cafe, Banská Štiavnica, SK
2017 Krajina dneSKa, Východoslovenská galéria, Košice, SK
2016 Slávnostné zasunutie do regálu, Photoport, Bratislava, SK
2015 Portrét krajiny, (hosť M. Rosmány) PRFR / Zlaté triesky, Bratislava, SK
2014 Tu ja!, Kabinett, Bratislava, SK
2012 Random order, Galéria Artotéka, Bratislava, SK
2012 Banonymne, Galéria SODA, Bratislava, SK
2011 Montrouge 2010—2011“ J. Mrvová a R. Sedlačík, Galéria Francúzskeho inštitútu Bratislava, SK
2011 Mesto & periféria, Tranzit, Bratislava, SK
2010 Air de Paris., Galéria Enter, Bratislava, SK
2010 Born in Čadca, (hosť M. Sedlačíková) Kysucká galéria, Čadca, SK

Kolektívne výstavy

2019 Do divočiny/ Into the wild., Schaubmarov Mlyn v Pezinku, Pezinok—Cajla
2018 Náboj. Photoport, Bratislava, SK
2017 CO JE SOUČASNÝ OBRAZ? KGVU: Dům umění ve Zlíně, Zlín, CZ
2016 Kunstverein Selection 2016), PRFR / Zlaté triesky, Bratislava, SK
2016 Bienále maľby V.?, Mestská galéria Rimavská Sobota, SK
2015 MO(NU)MENTY MESTA: BRATISLAVA, galéria Gagarinka, Bratislava, SK
2015 Od obrazu k objektu, galéria Gagarinka, Bratislava, SK
2013 Maľba 2013, výstava nominovaných diel sútaže VÚB, Galéria Nedbalka,Bratislava, SK
2013 Postfotografika (Rožňavské radiály 1.), Galéria Baníckeho múzea v Rožňave,SK
2013 Panel story, Galéria mesta Bratislavy, SK
2013 „Pekná Maľba II“ / „La Belle Peinture II“ Pisztoryho palác
2013 Panel story, Turčianska galéria, Martin, SK
2012 Maľba 2012, výstava nominovaných diel sútaže VÚB, výstavná sieň Dvorany Ministerstva kultúry SR, Bratislava, SK
2012 2. Danube Biennale, Danubiana Meulensteen ArtMuseum, Bratislava, SK
2011 217.© enter bitch zone, Galéria Enter, Bratislava, SK
2011 Drawing as Thinking, Galeria U Dobrého pastýře, Brno, CZ
2011 Septembrový zber Galerie Caesar, Olomouc, CZ (Mladá slovenská maľba)
2011 Jeune création européenne, Biennale of Contemporary Art, Hospitalet, Barcelona, Spain
2011 Jeune création européenne, Biennale of Contemporary Art, Genova, IT
2011 Maľba 2011, výstava nominovaných diel sútaže VÚB, výstavná sieň Dvorany Ministerstva kultúry SR, Bratislava, SK
2010 Drawing as Thinking, Galéria Medium, Bratislava, SK
2010 Jeune création européenne, Biennale of Contemporary Art, Klaipeda, LV
2010 Montrouge portes ouvertes, City of Montrouge, Paríž, F

Tvorivé pobyty

2010 rezidenčný pobyt v rámci Jeune creation europeenne, Biennale of Contemporary Art, City of Montrouge, Paríž, F

Ceny

3. miesto — Rastislav Sedlačík, Marcel Benčík, Noro Lacko
Rastislav Sedlačík: Krajina dneSKa. Architektúra výstavy vo Východoslovenskej galérii