Lucia Žitnayová

Výstava M³ PRÍMESY

Kurátorka: Barbara Gocníková

Výstava prezentuje súčasnú tvorbu Lucie Žitnayovej v kontexte vytvárania alternatívneho pocitu bezpečia. Túžbou po navrátení detských jednoduchostí vnímania sveta sa autorka nachádza v iluzívnom priestore kde objavuje spleť tvarov, štruktúr a povrchov zoskupujúc materiálové a vizuálne esencie domáceho prostredia. Samotný proces tvorby priestorových malieb a objektov je hrou s materiálom podobnej tej z detstva. Bohatosť motívov vedie späť k zážitkom pri rybníku za domom, hrám v blate alebo „pečeniu“ koláčikov v piesku. Koncept ilúzie autorka upevňuje vizuálnou hrou, kedy podnecuje pozorovateľa k túžbe po priamom kontakte s objektom.

Vybrané diela

Výstava

Životopis / CV