Filip Sabol & Matúš Maťátko

BREAK THE WALL
Filip Sabol & Matúš Maťátko
Trvanie výstavy: 21. 10. 2021 – 7. 11. 2021
Projekt “Break the wall“ skúma sociálny rozmer post-socialistického sídliska 90tych a 00tých rokov, prostredníctvom spoločne vytvorených diel dvojicou výtvarníkov Matúša Maťátka (1984) a Filipa Sabola (1989).
“Break the wall“ je analýzou fenoménu sídlisk, ktoré vznikali v predošlom režime s nádychom utópie, vízie večného mieru a prosperity. Maťátko a Sabol patria do generácie, ktorá vyrastala čerstvo po páde socialistického režimu. Táto generácia sa narodila do „nového sveta“, do nových pomerov v spoločnosti. Utopické plány bývania na sídliskách stroskotali v deväťdesiatych rokoch, kedy sa vďaka otvoreniu hraníc, pádu totality a príchodu voľného trhu, stali centrami narastajúcej kriminality a obchodu s drogami. Bloky panelových domov, ktoré vznikali ako masové riešenie problematiky bývania, sa neskôr premenili na útočisko dílerov, pouličných obchodníkov a ich zákazníkov. Kedysi čisté paneláky postupne zašedli, boli popísané mladými zo svojej zóny, zrodilo sa graffiti.
Toto post-socialistické sídlisko je vnímané ako rozvetvená obytná geometrická štruktúra, ako súčasť civilizačnej krajiny. Ide o mestský biotop, prostredie, ktoré je obývané človekom. Človek ako spoločenský tvor sa stáva súčasťou spoločenstiev, “mestských kmeňov“. V tomto prostredí existuje viacero subkultúr, skupín ľudí, ktoré zdieľajú podobné názory a praktizujú podobné rituály. Každý sa snaží zarobiť peniaze spôsobom, ktorý mu ide najlepšie a prežiť, či legálne alebo ilegálne.
Obaja autori vychádzajú z podobného mestského prostredia, ktoré ich formovalo a vo svojej tvorbe sa často vracajú k svojim osobným skúsenostiam, ktoré sú pre autenticitu projektu kľúčové. Obaja dospievali v graffiti a rapovej komunite nultých rokov, no sídlisko, v ktorom vyrastali už opustili, “PRELOMILI STENU“, čo im poskytuje odstup, z ktorého sa vedia k tejto problematike lepšie vyjadriť.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Vybrané diela

Výstava

Životopis / CV

BREAK THE WALL
Filip Sabol & Matúš Maťátko
Trvanie výstavy: 21. 10. 2021 – 7. 11. 2021
Projekt “Break the wall“ skúma sociálny rozmer post-socialistického sídliska 90tych a 00tých rokov, prostredníctvom spoločne vytvorených diel dvojicou výtvarníkov Matúša Maťátka (1984) a Filipa Sabola (1989).